تبلیغات

توجه : هزینه ثبت و ارائه اطلاعات پذیرندگان بیت کوین رایگان می باشد.

هزینه درج تبلیغات بنری در صفحه اصلی سایت

  • یک ماهه ۴۰ هزار تومان
  • سه ماه ۱۰۰ هزار تومان
  • شش ماهه ۱۵۰ هزار تومان

 

هزینه درج تبلیغات بنری در گوشواره سمت راست سایت (در همه صفحات)

  • یک ماهه ۶۰ هزار تومان
  • سه ماه ۱۵۰ هزار تومان
  • شش ماهه ۲۴۰ هزار تومان